KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TESTİ NE ZAMAN? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle ÖSYM’nin ertelediği birçok sınav var ve bunlardan biri de KPSS grubu. KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür sınavını tarihi belli ancak başvuru tarihleri ne zaman henüz bilmiyoruz.

KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TESTİ NE ZAMAN? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
kpss başvuru tarihleri ne zaman

Koronavirüs sebebiyle ÖSYM’nin ertelediği birçok sınav var ve bunlardan biri de KPSS grubu. KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür sınavını tarihi belli ancak başvuru tarihleri ne zaman henüz bilmiyoruz.

ÖSYM başvuru süreci beli olmayan sınavların başvurularını kademeli olarak açıklıyor. En son E-YDS ve DGS’nin başvuru tarihleri açıklanmıştı ancak şu an için KPSS için başvuru tarihini bilmiyoruz.

Sınav tarihi ise Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür Testi için 6 Eylül 2020 olarak belirlendi. Sizler için KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür testinde çıkacak konuları derledim. Umarım faydası olur. Kolay gelsin herkese.

KPSS LİSANS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TESTİNDE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

            Konuya hakim olmayanlar Lisans KPSS sınavlarında Genel Yetenek – Genel Kültür testinde hangi konularda sorular çıkıyor merak edebiliyor.60 tane Genel Kültür sorusu ve 60 tane Genel Yetenek sorusu çıkacak ve bu sorular için 130 dakika verilecek. Öncelikle genel başlıkları açıklayayım:

 • Türkçe (30)
 • Matematik ve Geometri soruları (30)
 • Tarih (27)
 • Coğrafya (18)
 • Vatandaşlık (9)
 • Genel kültür – Güncel Olaylar (6) genel başlıklarında sorularla karşılaşacaksınız.

Peki hangi başlıktan kaç soru gelecek? Bu başlıklarda hangi konular sorulacak hemen bunları da açıklayayım:

 1. Türkçe
 • Paragrafta Anlam
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Sözcük Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Sözel Mantık
 • Anlatım Bozuklukları

 

 1. Matematik
 • Temel Kavramlar
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • Bölme – Bölünebilme Kuralları
 • Rasyonel Sayılar - Ondalık Sayılar
 • OBEB – EKOK
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer - Üslü Sayılar - Köklü Sayılar
 • Faktöriyel
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Denklem Çözme
 • Problemler (Sayı, Kesir, Yaş, İşçi – Havuz, Hareket, Faiz, Karışım, Grafik Çözümleme)
 • Bağıntı - Fonksiyon
 • Modüler Aritmetik
 • Kümeler
 • Kombinasyon – Permütasyon - Olasılık
 • Sayısal Mantık
 • Şekil Yetenek

 

 1. Geometri
 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Açı-Kenar Bağlantıları
 • Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
 • Üçgende Alan ve Benzerlik
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Çember ve Daire
 • Analtik Geometri
 • Katı Cisimler

 

 

 

 1. Tarih
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Muharebeler ve Antlaşmalar
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi’nde Türklerin Uyguladığı Dış Politika
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

 

 1. Coğrafya
 • Türkiye Coğrafi Konumu
 • Türkiye Fiziki Coğrafyası
 • Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Yer şekilleri Su Örtüsü
 • Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası
 • Türkiye’de Toprak Yapısı Ve Doğa - Çevre
 • Türkiye Ekonomik Coğrafyası
 • Tarım
 • Hayvancılık Ve Orman
 • Madenler Ve Enerji Kaynakları
 • Sanayi
 • Ticaret – Ulaşım - Turizm
 • Türkiye Bölgeler Coğrafyası

 

 1. Vatandaşlık
 • Anayasal Gelişmeler
 • Hukuka Giriş
 • Temel Haklar
 • Genel Esaslar
 • Yasama – Yürütme - Yargı
 • İdari Yapı
 • Güncel Hukuk Bilgileri
 • Uluslararası Örgütler

 

 1. Genel kültür – Güncel olaylar

Dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan güncel olay ve haberler.