KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ NE ZAMAN? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle ÖSYM’nin ertelediği birçok sınav var ve bunlardan biri de KPSS grubu. KPSS Eğitim Bilimleritestinin tarihi belli ancak başvuru tarihleri ne zaman henüz bilmiyoruz.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ NE ZAMAN? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle ÖSYM’nin ertelediği birçok sınav var ve bunlardan biri de KPSS grubu. KPSS Eğitim Bilimleritestinin tarihi belli ancak başvuru tarihleri ne zaman henüz bilmiyoruz.

ÖSYM başvuru süreci beli olmayan sınavların başvurularını kademeli olarak açıklıyor. En son E-YDS ve DGS’nin başvuru tarihleri açıklanmıştı ancak şu an için KPSS Eğitim Bilimleri için başvuru tarihini bilmiyoruz. Sınav tarihi iseEğitim Bilimleri Testi için 6 Eylül 2020 olarak belirlendi.

Sizler için KPSS Eğitim Bilimleri testinde çıkacak konuları derledim. Umarım faydası olur. Kolay gelsin herkese.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TASTİNDE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

            KPSS Eğitim Bilimleri testindehangi konulardan soru çıkacak bunları sizin için derledim. Öncelikle toplamda 80 soru ve 6 alt başlıktan soru çıkacağını belirtmeliyim. Alt başlıklar şu şekilde:

 • Gelişim Psikolojisi (12)
 • Öğrenme Psikolojisi (12)
 • Program Geliştirme(12)
 • Rehberlik (12)
 • Ölçme - Değerlendirme (12)
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri (20)

 

alt başlıklardan gelecek konular neler?

            Yukarıda belirttiğim 6 başlıktan gelecek konular neler, yazımın devamında sizin için derledim.

 1. GELİŞİM pSİKOLOJİSİ
 • Gelişim PSİKOLOJİSİ
 • Biyolojik Gelişim
 • Bilişsel Gelişim
 • Ahlâk Gelişimi
 • Kişilik Gelişimi

 

 1. ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
 • Öğrenme Psikolojisine Giriş
 • Klasik Koşullanma
 • Bağlaşımcılık Kuramı
 • Bitişiklik Kuramı
 • Edimsel Koşullanma Kuramı
 • Gestalt Kuramı
 • Bilgi İşleme Kuramı
 • İşaret - Gestalt Kuramı
 • Sosyal Öğrenme Kuramı

 

 1. PROGRAM GELİŞTİRME
 • Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar
 • Türk Eğitim Sistemi
 • Eğitimde Program Kavramı ve Program Türleri
 • Program Geliştirme ve Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
 • Program Geliştirme Yaklaşım, Model ve Tasarımları
 • Program Tasarısının Hazırlanması
 • Programın Denenmesi Değerlendirilmesi Programa Süreklilik Kazandırılması
 • Program Geliştirmede Yeni Anlayışlar ve Yönelimler
 • Eğitim Öğretimde Planlama

 

 1. REHBERLİK
 • Çağdaş Eğitim Anlayışı, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri
 • Özel Eğitim Hizmetleri
 • Rehberlik Hizmet Alanları
 • Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları
 • Bireyi Tanıma Teknikleri
 • Psikolojik Danışma Kuramları
 • Okullarda Karşılaşılabilecek Bazı Sorunlar ve Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmen-Öğrenci İlişkileri
 • Rehberlik Örgütlenme Sistemi

 

 1. ÖLÇME – DEĞERLENDİRME
 • Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar
 • Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler
 • Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
 • Test ve Madde İstatistikleri

 

 1. ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
 • Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri
 • Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları
 • Öğretim Yöntemleri
 • Öğretim Teknikleri
 • Kavram Öğretimi
 • Öğrenme Stratejileri
 • Öğrenme Stilleri

Üst Düzey Zihinsel Beceriler