Japonya’ nın Bilinmeyen Yüzü

Animeler, mangalar, Samuraylar, mert ve onurlu, ciddi insanların yaşadığı başka bir dünya olarak tanınan Japonya ve Japon halkına karşı ülkemizde de büyük bir sempati vardır. Onur, mertlik, savaşçılık gibi ortak paydalar nedeniyle

Japonya’ nın Bilinmeyen Yüzü
Japonya’ nın Bilinmeyen Yüzü

Japonya’ nın Bilinmeyen Yüzü

Animeler, mangalar, Samuraylar, mert ve onurlu, ciddi insanların yaşadığı başka bir dünya olarak tanınan Japonya ve Japon halkına karşı ülkemizde de büyük bir sempati vardır. Onur, mertlik, savaşçılık gibi ortak paydalar nedeniyle, kendimizle özdeşleştirir ve birbirimize gelenekler bazında çok benzediğimizi sıklıkla söyleriz. Ancak aslında durum hiç de göründüğü gibi değildir. Totaliter ve baskıcı bir sistemin hakim olduğu Japonya’ da gelenekler ezici bir şekilde yasaların önünde. Yasaların büyük kısmı bu geleneklere göre düzenlenmiş olmasının yanında, bazı yasalar geleneksel yaşamda yok hükmünde görülür ve geleneksel yaşam devam eder.

Şiddet ve Soykırım Japon Tarihinde Önemli Yer Tutar

Japon adalarının Kuzeyinde, Japonlardan önce yaşayan Ainu’ lar, Kafkas kökenli bir ırktır. Günümüzde yaşayan Ainu sayısı neredeyse yok gibidir ve yüzyıllar boyu süren asimile ve çeşitli sistemli yok edişler sonucunda soykırıma uğramışlardır.

2. Dünya Savaşı öncesinde 1937 yılı ve takip eden yıl gerçekleşen Nanking Katliamı, tahmini 200 ile 300 Bin Çinli sivil, asker, kadın ve çocuğun acımasızca öldürüldüğü bir katliamdır. Devam eden Çin-Japon savaşı sırasında Nanking şehrine yapılan istila sırasında gerçekleşmiş ve izleri bugün bile silinememiştir.

Günümüzde de halen haberlere konu olmaya devam eden 2. Dünya Savaşı sırasında Japonların Kore’ ye uyguladığı vahşet, sistemli ve tarif edilemez acılara sebep olmuştur. Yüz binlerce Kore’ li kadını seks kölesi haline getirmenin yanında, erkek ve çocuğun katledilmesi belgelerle sabittir. Kore’ den Japon yarım adasına getirilen yüz binlerce Kore’ li, günümüzde Japonya’ da 3. Nesil olarak yaşamakla beraber, Japon kabul edilmezler, ağır baskılara maruz kalmaya devam ederler.

Bilinmeyen Japonya

Altın saf ırk görüşü, Asyalılar dışında ki insanların saf olmadıklarını ancak Asyalıların saf ırk olabilecekleri üzerine kuruludur. Bunun yanında Asyalılar arasında da altın ırk sadece Japonlardır.

Kadınların neredeyse haklarının olmadığı gelenekler, halen ağır biçimde uygulanır. Evlenen bir kadının çalışması hoş karşılanmaz ve işten ayrılması beklenir ya da kovulur. Kadınlar az yer, az uyur.

Ağır çalışma temposu ve başarı kazanma yaşamın her yönünü kaplayan travmatik etkiye sahiptir. Dış görünüşün her zaman ve her konuda iyi olması beklenir, tüm yaşam buna göre şekillendirilir.